Μπαταριες

IDEAL

TONIC II

Μπαταρία λουτρού
Κωδικός προϊόντος: A6338
Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία λουτρού με μηχανισμό Multiport 40 mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, διανομέα στο πλάι του ρουξουνιού, S-connectors, χρωμέ. Στον κωδικό δεν περιλαμβάνεται το Idealrain Cube Σετ ντους M1 (B0019).
 
Απαραίτητος εξοπλισμός:
 
Idealrain Cube Σετ ντους M1 (B0019), με τηλέφωνο 1 λειτουργίας με κεφαλή 10x10 cm, μεταλλικό σπιράλ 175 cm και κινούμενο στήριγμα, χρωμέ.