Μπαταριες

IDEAL

STRADA

Εντοιχιζόμενη μπαταρία λουτρού Strada Easy-box
Κωδικός προϊόντος: A5853
Εξωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης, αναμικτικής μπαταρίας 2 παροχών με μηχανισμό 47 mm, αυτόματο διανομέα και ρυθμιστή μέγιστης θερμoκρασίας νερού, χρωμέ.
 
Απαραίτητος εξοπλισμός:
 
Εσωτερικό τμήμα εντοιχιζόμενης μπαταρίας Easy-Box, με 4 πόδια ρύθμισης βάθους, οπές στερέωσης, εξάρτημα έκπλυσης, αλλά και πώμα και μεμβράνη στεγανοποίησης (A1000).