Μπαταριες

IDEAL

GLANCE

Μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης
Κωδικός προϊόντος: A5337
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα ελεύθερης τοποθέτησης 1 οπής, με αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.
Διαθέσιμοι χρωματισμοί: