Μπαταριες

IDEAL

CONNECT

Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό ρουξούνι
Κωδικός προϊόντος: B9933
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, με ψηλό περιστρεφόμενο ρουξούνι (120° γωνία περιστροφής) προβολής 145 mm, με 40 mm μηχανισμό Click technology, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, εύκαμπτους σωλήνες G3/8“, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix και φίλτρο ροής νερού, χρωμέ.
 
Απαραίτητος εξοπλισμός:
 
Βαλβίδα τύπου Click-Clack (S8803).
Βαλβίδα συνεχούς ροής (S8734).