Μπαταριες

IDEAL

ATTITUDE

ATTITUDE
Μπαταρία νιπτήρα με ψηλό ρουξούνι
Κωδικός προϊόντος: A6043
Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, με ψηλό κορμό & ρουξούνι, μηχανισμό 35 mm, μηχανισμό ελέγχου-καθορισμού της μέγιστης θερμοκρασίας, κρυφό φίλτρο ροής M21,5x1, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix, εύκαμπτους σωλήνες G3/8‘‘ και αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ.
Διαθέσιμοι χρωματισμοί: