Πλακιδια

NEXSIDE BRON PULIDOΠορσελάνη

Πολύπλευρος

Γυαλιστερό γυαλισμένο

Παραλλαγή σκιάς: Υψηλή

Δεν επαναλαμβάνεται

Απόδειξη παγετού

Διορθωμένο